Témy bakalárskych prác

Pre rok 2014/15 sú vypísané tieto témy bakalárskych prác:

Pracovisko: Katedra biochémie PriF UK

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Téma 1: Boj trypanozomatíd s oxidačným stresom.

Téma 2: Alveoláty a ich plastidy.

Téma 3: Pomoc, poštípal ma hmyz! (choroby - malária, spavá nemoc, čierna horúčka, borelióza, zápal mozgových blán, chagasova choroba, mor, žltá zimnica, riečna slepota....)

Téma 4: Keď jedna dráha nestačí - alternatívne respiračné dráhy.

 

RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

Téma 1: Receptory bolesti - čo o nich vieme?

Téma 2: Energetický metabolizmus astrocytov a skleróza multiplex.

Téma 3: Euglena gracilis – starobylý bičíkovec s biotechnologickým potenciálom.

Téma 4: Kyselina hyalurónová – molekula tisícich tvárí.

 

Mgr. Eva Hegedűsová, PhD. 

Téma 1: Multipartitné genómy alebo "Prečo je DNA v kúskoch?"

Téma 2: Mitochondriálna DNA a neurodegeneratívne ochorenia.

 

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Téma 1: Život bez kyslíka – anaeróbny metabolizmus mikroorganizmov.

Téma 2: Byť či nebyť parazitom? –výhody a nevýhody parazitického spôsobu života.

Téma 3: Osobitosti kmeňa Euglenozoa – čím sa jeho predstavitelia odlišujú od “štandardných” eukaryotov.

Téma 4: Čím sa odlišuje mitochondria od baktérie.

 

RNDr. Michaela Koháryová, PhD.

Téma 1: Alergie a neprimerané reakcie imunitného systému. 

Téma 2: Ľudské telo ako planéta mikroorganizmov.

Téma 3: Probiotiká v úlohe strážcov ľudského zdravia.

Téma 4: Vplyv životného prostredia na fyziológiu organizmov.

 

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 

Téma 1: Funkcia pečene v metabolizme.

 

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Téma 1: Eflux antibiotík ako mechanizmus rezistencie v Mycobacterium tuberculosis.

Téma 2: Bakteriálne GT-C glykozyltransferázy.

Téma 3: Je racionálny dizajn liečiv naozaj racionálny?

 

Mgr. Juraj Laco, PhD. 

Téma 1: Osud molekuly ATP v príbehu o svalovom metabolizme. 

Téma 2: Laktát a jeho súvislosť so svalovou únavou.

Téma 3: Špecifické funkcie aminokyselín v metabolizme: vetvené aminokyseliny, glutamín a arginín.

 

Téma 4: Úloha vápenatých iónov v metabolizme.

 

RNDr. Marek Mentel, PhD.

Téma 1: Peroxizómy – náš nenápadný spoločník.

Téma 2: Endosymbionti v nás – milióny rokov spoločnej evolúcie.

Téma 3: Dynamika endomembránového systému.

Téma 4: Mitochondria – známa, neznáma organela.

 

doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. 

Téma 1: Sekrécia proteínov v mykobaktériách.

Téma 2: Rezistencia na antibiotiká versus “fitness” u Mycobacterium tuberculosis.

Téma 3: Biosyntéza a remodelácia bakteriálneho peptidoglykánu.

Téma 4: ABC transportéry v mykobaktériách.

 

Ing. Martina Neboháčová, PhD.

Téma 1: Taurín a jeho funkcia u živočíchov (...a v energetických nápojoch).

Téma 2: Glyoxyzómy rastlín (Využitie vysokého obsahu lipidov v semenách rastlín).

Téma 3: Enzým kataláza - ochranca buniek pred oxidačným stresom.

Téma 4: Nekódujúce RNA a modifikácia chromatínu.

 

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Téma 1: Syntetická biológia: Ako vytvoriť syntetické organizmy?

Téma 2: Telomeráza - neznáme funkcie známeho enzýmu.

Téma 3: Mitochondriálne endonukleázy.

Téma 4: Molekulárne mechanizmy horizontálneho transferu génov. (školiteľ špecialista: Mgr. Andrea Cillingová)

Téma 5: Štruktúra a funkcia transkripčných faktorov v bunkách kvasiniek. (školiteľ špecialista: Mgr. Andrea Cillingová)

 

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

Téma 1: Ako vznikajú biologické membrány. (Biogenéza bunkových membrán) 

Téma 2: Výstupná kontrola v syntéze proteínov.

Téma 3: Biochemická podstata bolesti. – Prečo a ako cítime bolesť.

Téma 4: Úloha proteáz v programovanej bunkovej smrti.

 

Ing. Pavol Sulo PhD. 

Téma 1: Je Artritída skutočne autoimúnna choroba? 

Téma 2: Chlamýdie nová éra ťažko eradikovateľných patogénov? 

Téma 3: RNáza P - paradigma prechodu katalytickej funkcie z RNA na proteín (1. enzýmová veta ako sa bunka zbaví RNA sveta...) 

Téma 4: Voda čo sa drží podvodov (Pamäť vody, ťažká voda, jedovatosť destilovanej vody) 

Téma 5: Pohľad biochemika na výrazy zahlienenie, prekyselenie organizmu. 

Téma 6: Sú geneticky modifikované organizmy skutočná hrozba? (mýty a fakty) 

Téma 7: Eliminácia mitochondriálnej DNA a zvýšená „fitness“. (Kedy je lepšie nemať mtDNA) 

Téma 8: Mýty a fakty o antibiotikách (je rezistencia na antibiotiká skutočne výsledkom činnosti človeka?)

Téma 9: Fyziológia a terapia akné (keď sa akné zľakne)

 

RNDr. Igor Zeman, PhD. 

Téma 1: Význam selénu a selénoproteínov pre živé organizmy.

Téma 2: Funkcie a metabolizmus plazmalogénov v bunkách.

Téma 3: Transport látok cez membránu peroxizómov a jeho význam pre metabolizmus.

Téma 4: Mitochondrie ako špecifický cieľ pre liečbu ochorení.

 

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

Téma 1: Monooxygenázy a metabolizmus xenobiotík.

Téma 2: Identifikácia mechanizmu účinku bioaktívnych látok.

Téma 3: Klinické aspekty kyseliny salicylovej.

Téma 4: Spidroíny.

 

RNDr. Monika Ďurfinová, PhD., Lekárska fakulta UK.

Téma 1: Regulácia homeostázy železa v organizme a jej poruchy.

Téma 2: Oxid dusnatý – signálna molekula v centrálnom nervovom systéme.

Téma 3: Úloha astrocytov v patogenéze sklerózy multiplex. (školiteľ špecialista: Mgr. Radka Bartová)

 

MUDr. Peter Ščigulinský, Lekárska fakulta UK.

Téma 1: Súvislosť nezdravých návykov s tvorbou peptického vredu.

Téma 2: Obštrukčné spánkové apnoe a obezita.