Témy bakalárskych prác

Pre rok 2015/16 boli vypísané tieto témy bakalárskych prác:

Pracovisko: Katedra biochémie PriF UK

RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.

Téma 1: ROS: nie sú také zle ako vyzerajú.

Téma 2: Fosforylácia proteínov: malá modifikácia s veľkou úlohou.

Téma 3: Kardiolipín - srdce mitochondriálneho metabolizmu.

 

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Téma 1: Boj trypanozomatíd s oxidačným stresom.

Téma 2: Alveoláty a ich plastidy.

Téma 3: Pomoc, poštípal ma hmyz! (choroby - malária, spavá nemoc, čierna horúčka, borelióza, zápal mozgových blán, chagasova choroba, mor, žltá zimnica, riečna slepota....)

Téma 4: Keď jedna dráha nestačí - alternatívne respiračné dráhy.

 

RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

Téma 1: „Roztrúsená“ skleróza ma tisíc tvárí.

Téma 2: Astrocyty - priatelia alebo zradcovia sklerózy multiplex?

Téma 3: Homeostáza  a regulácia Ca2+  katiónov v kvasinkách.

 

Mgr. Eva Hegedüsová, PhD.

Téma 1: Multipartitné genómy alebo “Prečo je DNA v kúskoch?”

Téma 2: Opravné mechanizmy alebo “Ako si bunka chráni svoj genetický materiál?”

Téma 3: Štruktúrna diverzita mitochondriálnych chromozómov

 

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Téma 1: Mitochondriálne genómy jednobunkových parazitov.

Téma 2: Životný cyklus Trypanosoma brucei.

Téma 3: Prečo nie je Krebsov cyklus v Trypansoma brucei cyklom?

Téma 4: Organely a ich metabolizmus v Euglena gracilis?

Téma 5: Biopalivá a ich producenti.

 

Mgr. Michaela Jakúbková, PhD.

Téma 1: Vakuoly: tráviaci trakt kvasiniek.

Téma 2: Dysfunkcia lyzozómov.

Téma 3: Kvasinky ako model priónových ochorení.

 

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 

Téma 1: Nanotechnológie, etika a politika.

 

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Téma 1: Eflux antibiotík ako mechanizmus rezistencie v M. tuberculosis.

Téma 2: Súčasné trendy vo vývoji nových antituberkulotík.

Téma 3: Modifikácia mastných kyselín v baktériách.

 

RNDr. Marek Mentel, PhD.

Téma 1: Šírenie chloroplastov medzi eukaryotmi prostredníctvom fagocytózy.

Téma 2: Peroxizómy – nenápadná organela eukaryotickej bunky.

Téma 3: Majú baktérie organely?

Téma 4: Mitochondria a evolúcia eukaryotov.

 

doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. 

Téma 1: Sekrécia proteínov v mykobaktériách.

Téma 2: ABC transportéry v mykobaktériách.

Téma 3: Bedaquiline – od objavu ku klinickému využitiu v liečbe tuberkulózy.

 

Ing. Martina Neboháčová, PhD.

Téma 1: Farebné spektrum tukových tkanív a ich funkcie.

Téma 2: Glyoxyzómy rastlín (Využitie vysokého obsahu lipidov v semenách rastlín).

Téma 3: Načo sú živočíchom peroxizómy?

 

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Téma 1: Syntetická biológia: Ako vytvoriť syntetické organizmy?

Téma 2: Telomeráza - neznáme funkcie známeho enzýmu.

Téma 3: Mitochondriálne endonukleázy.

 

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

Téma 1: Tam a zase naspäť: Transport nukleotidov cez membránu mitochondrií.

Téma 2: Ako vznikajú biologické membrány. (Biogenéza bunkových membrán)

Téma 3: Úloha cytoskeletu v programovanej bunkovej smrti.

Téma 4: Novodobé elixíry mladosti - chemické látky ovplyvňujúce bunkové starnutie.

 

Ing. Pavol Sulo PhD. 

Téma 1: Etídium bromid, eliminácia mitochondriálnej DNA a zvýšená „fitness“ (Kedy je lepšie nemať mtDNA).

Téma 2: Diéta – Metabolizmus – choroby II. Adrenoleukodystrofia

Téma 3: RNáza P paradigma prechodu katalytickej funkcie z RNA na proteín (1. enzýmová veta ako vykynožiť zbytky sveta (RNA)...)

 

doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. 

Téma 1: Mitochondrie ako špecifický cieľ pre liečbu ochorení.

Téma 2: Účinky hliníka na metabolizmus a funkcie buniek.

Téma 3: Plazmalogény – lipidy dôležité pre správnu funkciu nervového a imunitného systému a ďalších typov buniek.

 

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

Téma 1: Spidroíny.

Téma 2: Bunkové lokomotívy (dyneín a intracelulárny transport). 

Téma 3: Kvasinkové prióny.

 

Pracovisko: Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK

 

Mgr. Monika Dvořáková, PhD.

Téma 1: Terapeutická bezpečnosť nanočastíc z hľadiska oxidačného stresu.

 

Ing. Miriam Ježovičová, PhD.

Téma 1: Transplantácia obličky. Vplyv podávania antioxidantov na parametre oxidačného poškodenia lipidov.

 

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.

Téma 1: Úloha oxidačného stresu v patológii cirhózy pečene a možnosti jeho ovplyvnenia.

 

RNDr. Zuzana Országhová, PhD.

Téma 1: Oxidačný stres a antioxidačné enzýmy v chronických renálnych ochoreniach.

Téma 2: Metabolický syndróm – vplyv podávania rybích olejov na lipidový profil.

 

RNDr. Zuzana Paduchová, PhD.

Téma 1: Úloha oxidačného stresu v etiológii psoriázy a možnosti jeho ovplyvnenia prírodnými látkami.

Téma 2: Reumatoidná artritída a možnosti ovplyvnenia parametrov zápalu a oxidačného stresu prírodnými látkami.